sk
en

M.B.A. Consult Investments s.r.o.

Vývoj globálneho finančného systému

Prečítajte si viac

Klienti

Kupujeme portfólia s pohľadávkami po dátume splatnosti (NPL portfóliá). Riešime dlžné zostatky.
Vymáhame pohľadávky a obnovujeme bonitu dlžníkov.

Prečítajte si viac

Investori

Investície do NPL portfólií najväčších medzinárodných bánk a finančných spoločností na najperspektívnejšom finančnom trhu.

Prečítajte si viac

Dlžníci

Ponúkame nové riešenia namiesto toho, aby sme vás informovali o problémoch. Každý telefonát od nás vám poskytne novú možnosť. Vyberme možnosť, ktorá je pre vás vhodná a spoločne podľa toho postupujme.

Prečítajte si viac
Klienti
Investori
Dlžníci
Hodnoty

Človek

V prvom rade za každým dlhom, každým zamestnancom, každým partnerom vidíme človeka. Človeka, ktorý túži byť šťastný.

Inovácie

Nepretržite pracujeme na nových technológiách, ktoré zajtra úplne zmenia názory ľudí o našom svete. Integrujeme naše jedinečné riešenia a používame tie najlepšie globálne praktiky, aby sme dosiahli bezkonkurenčné výsledky pre všetkých našich partnerov.

Efektívnosť

Naša historická výhoda na trhu poukazuje na najlepšie výsledky v najkratšom možnom čase. Naša vynikajúca efektívnosť a výkonnosť zaručuje dlhodobú spoluprácu s najväčšími klientmi a investormi po celom svete, vďaka čomu môžeme svoju pôsobnosť rozširovať po dlhé obdobia.

Dôvera

Vytváranie otvorených a dôveryhodných vzťahov s klientmi, zamestnancami, investormi a dlžníkmi je dôležitou súčasťou našej filozofie a jedným z kľúčových prvkov zodpovedných za finančné úspechy firmy.

Naše presvedčenie

Búrame hranice, ktoré existujú medzi mestami, krajinami a kontinentmi, spájame ľudí a idey, aby sme vyriešili globálne úlohy našej generácie. Podporovaním stratégie globálnej synergie prispievame k vývoju globálneho finančného systému.

Všetky správy

M.B.A. Consult Investments s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script