sk
en

Príležitosti

M.B.A. Financie ponúka možnosť vyriešenia problémov s  vymáhaním dlhov tu a  teraz. Vieme ako to urobiť rýchlo, bez sťažností od dlžníka a  s  absolútnou garanciou najlepšej efektivity a dodržiavania miestnych zákonov.

Pôsobíme na všetkých kľúčových trhoch po celom svete. Medzi našich klientov patria najväčší zástupcovia z bankového, mikrofinančného a  telekomunikačného sektoru.

Prekonávame očakávania našich klientov už niekoľko rokov a  sme oprávnene lídrom v  hodnoteniach efektívnosti na všetkých dôležitých trhoch sveta. Od začiatku spolupráce s  nami vás delí len jeden telefonát. Zavolajte nám ešte dnes!

Modely spolupráce

Inkasné služby

Fungujeme ako outsourcingová spoločnosť, ktorá poskytuje služby spojené s  inkasovaním NPL portfólia za poplatok.

Bežný model spolupráce:
  • Spoločne analyzujeme súčasnú situáciu
  • Ponúkame odporúčania získané  skúsenosťami prepojené odbornosťou
  • Spoločne dohodneme podmienky spolupráce a  podpíšeme zmluvu
  • Vy získate viac peňazí rýchlejšie ako v  akomkoľvek inom modely rozmiestnenia portfólia
img

Postúpenie pohľadávky

Zariadime nákup NPL portfólia za vás. Po podpísaní zmluvy vy dostanete peniaze. Problémy s dlžníkmi vyriešime za vás za jeden deň, odpísaním vášho zadlženia a  vyrovnaním vášho salda

Je to ten najrýchlejší a  najefektívnejší spôsob na trhu ako vyriešiť vaše finančné problémy.
  • Analyzujeme vaše portfólio.
  • Poskytneme odborné ohodnotenie a  stanovíme odporúčanú cenu.
  • Pomôžeme zariadiť nákup portfólia
Teraz je to naša zodpovednosť. Vaše riziko kleslo na nulu.
img

ETICKÉ ZÁSADY

V  našej práci rešpektujeme nielen záujmy klientov a  dodržiavanie miestnych zákonov, ale aj záujmy dlžníkov. Nemali by len splatiť svoj dlh, ale mali by sa vrátiť ako dôveryhodný klienti. Vieme ako to dosiahnuť. Práve preto sme vytvorili Etický kódex, ktorý striktne dodržiavajú všetci naši zamestnanci. Tento prístup garantuje nám aj našim klientom dlhodobú a  skutočne efektívnu spoluprácu.

M.B.A. Consult Investments s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script