sk
en

Naše presvedčenie

Pôsobíme na mieste, kde sa prelínajú záujmy miliónov ľudí a  najväčších globálnych spoločností. Riešime finančné problémy bežných ľudí a  veľkých spoločností, hľadáme a  ponúkame možnosti investovania globálneho kapitálu do najperspektívnejších dlhových portfólií vedúcich ázijských spoločností.

Naša filozofia

Naša filozofia je postavená na človeku, jeho túžbach a  prianiach, problémoch a  rozporoch, strachu a  obavách, výhrach a  prehrách. Všetci – či už je to majiteľ banky alebo pracovník v továrni, ktorý čelil dlhovým problémom – majú rovnajú túžbu: byť šťastný a  realizovať svoj potenciál. Náš úspech záleží na pochopení týchto túžob a  návrhu  ako ich realizovať.

 

Vývoj globálneho finančného systému

Idea vývoja zjednocuje všetkých zamestnancov M.B.A. Financie a   slúži ako podnet pre všetky naše interné procesy

Zlepšenie finančnej gramotnosti obyvateľstva

Rýchle vymáhanie NPL pre veriteľov

Vyrovnanie dlhu pred začatím súdneho konania

Zlepšenie štruktúry veľkých spoločností

Pomoc pri vývoji miestnych finančných zákonov

Volanie po príležitosti

 1. M.B.A. Financie je miestom, kde sa prelínajú záujmy ľudí z  celého sveta.
  Každý deň vnímane neobmedzené ľudské rezervy v  rôznych kútoch sveta. Máme niečo pre každého: pre klientov, investorov, dlžníkov, štátne agentúry, zamestnancov a  žiadateľov o  prácu. Počúvame každého. Rozumieme problémom a túžbam každého s kým spolupracujeme, nech je to ktokoľvek.

Globálna synergia

 1. Prelínanie technológii, kapitálu a  ľudských zdrojov. Zjednocujeme najlepšie globálne IT technológie, ľudské zdroje a  globálny kapitál s  najperspektívnejšími trhmi na svete. Táto synergia garantuje nielen všetky kľúčové kroky k  vášmu úspechu, ale aj hlavné prvky rozvoja globálneho finančného systému.

Naše ciele

 • Riešime súčasné problémy našich klientov spojené s vymáhaním dlhu
 • Implementujeme veľké projekty v  oblasti investovania do NPL portfólií
 • Zlepšujeme finančnú gramotnosť ľudí po celom svete
 • Riešime finančné problémy miliónov ľudí
 • Asistujeme pri optimalizácií právnej základne globálneho úverového a  finančného systému
 • Vytvárame nové pracovné pozície
 • Prispievame k  vývoju spoločnosti a  malých podnikateľov
 • bg

M.B.A. Consult Investments s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script