sk
en

Čo robíme

Pomáhame obnovovať rovnováhu záujmov medzi členmi finančného systému odbremeňovaním spoločnosti od dlhov.

Inkasovanie

Riešime problémy s pohľadávkami.
Sprostredkujeme nákup NPL portfólií.
Spolupracujeme pri riešení dlhov.
Napomáhame pri premene dlžníkov na spoľahlivých klientov.

Investície

Investície do NPL portfólií najväčších medzinárodných spoločností na  najperspektívnejšom finančnom regióne na svete.

Riešenie dlhových problémov

Problémy dlžníkov neodsúvame, ale riešime ich spoločne. Skutočná pomoc, jasné riešenia a starostlivosť o každého klienta.

Výhody

01

Efektívnosť

Vysoká efektívnosť je našou hlavnou konkurenčnou výhodou, ktorá sa v  priebehu našej existencie rozvíjala. Vieme ako získať viac a  rýchlejšie ako ostatní s rešpektom  dlžníka v súlade s  etickými zásadami.

02

Tím

Zamestnanci M.B.A. Financie sú našou hlavnou hodnotou. Každý z  nich je odborníkom vo svojej oblasti, od operátorov call centra až po vedúceho pobočky. Náš tím je kľúčom k  nášmu úspechu.

03

Dobrá povesť - renomé

Viac než 28 rokov sme pracovali na tých  najnáročnejších a  najperspektívnejších trhoch na svete. Spolupracujeme s  najväčšími spoločnosťami a  dosahujeme jedinečné výsledky. V  krajinách, kde pôsobíme, patríme medzi lídrov vo svojom odbore.

04

Časová os

Získať viac peňazí a  rýchlejšie než ostatní. Rozumieme, že toto je pre našich klientov rozhodujúce a  my to zvládame. Každý deň na  inom konci sveta.

05

Transparentnosť

Všetky naše kroky sú transparentné, rozumné a  orientované na výsledok. Poskytujeme maximum informácií na každej úrovni našej spolupráce. Náš etický kódex je kľúčovým prvkom komunikácie s  dlžníkmi a  zlepšovania ich lojality k  vám.

06

Geografia

Len v posledných niekoľkých rokoch sme zriadili zastúpenia v najväčších ázijských trhoch. V roku 2020 sme vstúpili na latinskoamerický trh, v roku 2022 - do USA. A nakoniec, v roku 2023 sme začali našu činnosť na africkom kontinente. Tento proces zrýchľuje každý deň. Naša rýchlosť rastu podnikania prekonáva celkovú mieru trhu. Preto môžeme hovoriť o celosvetovom úspechu MBA Consult a budovať jedinečné vzťahy s investormi.

Pre koho pracujeme

Sme hrdí na to, že naši klienti, z  rozličných odvetviach biznisu a  rôznych regiónov na svete, oceňujú náš prínos k  ich úspechu. Každý deň riešime problémy našich klientov a navrhujeme nové možnosti pre ich rast. Spoluprácou s M.B.A. Financie, nájdete spoľahlivého a úspešného partnera pre kľúčové biznisy vašej spoločnosti.

/

Ponúkame investorom jasný a jednoducho použiteľný plán na vstup do trhov s nedobytočnými pohľadávkami v Ázii, Latinskej Amerike a Afrike. Je to efektívny nástroj na získanie zisku v najperspektívnejších a najrýchlejšie rastúcich regiónoch, kde väčšina populácie stále získava svoju kupnú silu a len začína používať finančné produkty. Rast spotreby, dostupnosť úverov a rozvoj finančných technológií a platformy typu p2p poskytujú príležitosť zapojiť sa do hry za najvýhodnejších podmienok. Okrem toho poskytujeme komfortné podmienky a pomáhame zmierniť riziká typické pre rozvíjajúce sa trhy.

/

Každý dlžník je našim partnerom. Životný cyklus našej spolupráce nie je limitovaný len vyriešením finančného problému. My ideme ešte ďalej. Každému človeku, ktorého sme kontaktovali, ponúkame možnosti na splatenie svojho dlhu a  nové príležitosti k realizácii svojho osobného a  obchodného potenciálu.

/

Sme hrdí na náš tím! Našich zamestnancov spája koncept vývoja globálneho finančného systému. Našu budúcnosť určujú naše ciele - robíme biznis teraz a  sme hrdí na to, čo sme dosiahli v  minulosti.

/

Zlepšujeme finančnú gramotnosť obyvateľstva, prispievame k  znižovania spoločenskej zadlženosti a  zlepšujeme ekonomickú situáciu v  krajinách, kde pôsobíme. Vytvárame stovky pracovných miest, podporujeme rast malých a  stredných podnikov, napomáhame rozširovaniu finančných možností veľkých spoločností.

/

Naše hodnoty

Človek

Dlžník je človek, ktorý sa jedného dňa rozhodol urobiť krok smerom k zlepšeniu svojho života. Vážime si tento krok a  ponúkame príležitosť a spoluprácu pri využití jeho potenciálu.

EFEKTÍVNOSŤ

Naša historická výhoda na trhu poukazuje na najlepšie výsledky v najkratšom možnom čase. Naša vynikajúca efektívnosť a výkonnosť zaručuje dlhodobú spoluprácu s najväčšími klientmi a investormi po celom svete, vďaka čomu môžeme svoju pôsobnosť rozširovať dlhé obdobia.

INOVÁCIE

Nepretržite pracujeme na nových technológiách, ktoré zajtra úplne zmenia názory ľudí o našom svete. Integrujeme naše jedinečné riešenia a používame tie najlepšie globálne praktiky, aby sme dosiahli bezkonkurenčné výsledky pre všetkých našich partnerov.

Dôvera

Vytváranie otvorených a dôveryhodných vzťahov s klientmi, zamestnancami, investormi a dlžníkmi je dôležitou súčasťou našej filozofie a jedným z kľúčových prvkoch zodpovedných za finančné úspechy firmy.

M.B.A. Consult Investments s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script