sk
en

Ako pracujeme

Všetko čo robíme sa snažíme robiť lepšie než ktokoľvek iný na svete. Globálne úlohy rozvoja finančného systému, splatenie dlhu jednotlivcov, vytváranie príležitostí pre investorov, najlepšie pracovné podmienky pre   našich zamestnancov, nové obchodné smery či  vyvíjanie know-how.  Najlepšie riešenie nájdeme všade.

Kľúčové prvky

01

Expertíza

Integrovaná analýza situácie spojenej s  dlhovým portfóliom našich klientov. Je to základ pre naše ďalšie spoločné úsilie. Vytvárame jedinečné prostriedky na ohodnotenie databázy súčasných dlžníkov a  celého systému klientskych vzťahov. Dostanete teda naše znalecké hodnotenie.

02

IT analytika

Do vašich obchodných procesov budú integrované tie najlepšie globálne IT technológie, rovnako ako špecifické hodnotenie inkasovania a  správania vyhodnotené našim vlastným softvérom.

03

Prístup na mieru

Jeden projekt – jeden tím. Žiadne hromadné volanie a  bežné modely inkasovania. Len precízne a  rozumné konanie prispôsobené individuálnej situácii každého klienta. Pevne veríme, že neexistuje jedno správne riešenie pre dva rôzne problémy.

04

Tím

Sme hrdí na našich zamestnancov. Ak ste náš klient, už ste určite mali možnosť oceniť ich profesionalitu a  jedinečné obchodné schopnosti. Investujeme veľa zdrojov do rozvoja a osobného zdokonaľovania sa každého člena nášho tímu. Naše výsledky potvrdzujú každý deň, že takýto prístup je úspešný.

05

Know-how

Nenasledujeme trendy, my ich vytvárame. Investície do nových technológii sú jednou z našich priorít. Ponúkanie nových a  najlepších riešení našim klientom je zásadou pre každého zamestnanca.

06

Skúsenosť

Mnohoročné nazbierané skúsenosti na všetkých dôležitých svetových trhoch sú zárukou toho, že naše riešenie pre váš problém bude to najlepšie. Urobili sme v  minulosti mnoho chýb, aby sme dnes mohli byť úspešní.

ETICKÉ ZÁSADY

V  našej práci rešpektujeme nielen záujmy klientov a  dodržiavanie miestnych zákonov, ale aj záujmy dlžníkov. Nemali by len splatiť svoj dlh, ale mali by sa vrátiť ako dôveryhodný klienti. Vieme ako to dosiahnuť. Práve preto sme vytvorili Etický kódex, ktorý striktne dodržiavajú všetci naši zamestnanci. Tento prístup garantuje nám aj našim klientom dlhodobú a  skutočne efektívnu spoluprácu.

M.B.A. Consult Investments s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script